Er din hjemmeside prisen værd?

At få lavet en hjemmeside kan være både nemt og komplekst, det afhænger helt af dine behov for funktionalitet og valget af leverandør.

Rigtig mange vælger desværre en leverandør uden den fornødne ekspertise og erfaring, udelukkende på prisen. Prisen i sig selv er ikke en kvalitetsindikator, og slet ikke i et marked hvor flere og flere studerende mv. tilbyder hjemmesider til spotpriser udfra mainstream systemer og standarddesigns. Det obligatoriske spørgsmål må her være om man tror på, at den valgte leverandør, teknologi og platform eksisterer i morgen?

Om din hjemmeside er prisen værd, afhænger af flere faktorer, men mest af alt, 3 væsentlige ting:

 1. Design
 2. Funktionalitet
 3. Konverteringsgrad

Design

Et godt design er ultimativt for din hjemmeside. Det signalerer ikke blot tillid og troværdighed, men også at der er tænkt brugervenlighed ind som en væsentlig faktor for, at de besøgende oplever at de nemt kan finde det de leder efter. Når der laves design til hjemmesider, webshops, apps mv. så handler det i bund og grund om, at tage udgangspunkt i Best Practice og give brugerne så få valg som muligt. Jo flere valg brugeren stilles overfor, jo sværere bliver det at vælge, og netop finde frem til det som de leder efter. CTA (Call To Action) er tydelige og visuelle valg, som naturligt leder de besøgende til at foretage et valg, et køb, en handling, sign up til nyhedsbrev mv.

Står man overfor at skulle designe et stort og komplekst system, så er det en rigtig god idé at inddrage brugerne så tidligt i processen som muligt. Feedback fra brugerne er vigtig, da det er dem som skal bruge systemet. Systemet skal laves på brugernes præmisser, og ved netop at inddrage brugerne i form af brugertests, kan man hurtigt og nemt fange de “fejl” man som UX-designer måske har lavet eller ikke har tænkt over. Hvis ikke brugerne inddrages i processen, kan det gå hem og blive for omkostningstungt at skulle ændre på et færdigt system. Og uden et system der er lavet til brugerne, ingen besøgende!

Om dit projekt har behov for brugertest er op til dig og din leverandør.

Funktionalitet

Ethvert projekt, hjemmeside, webshop, app mv. bør som minimum have en kravsspecifikation. Kravspecifikationen er hele fundamentet for, om det projekt som overdrages til dig, er det du forventer og betaler for. En kravspec. kan laves af dig selv og være udgangspunktet til et møde med din kommende leverandør eller til et prisestimat. Er den udarbejdede kravspec for svævende og indeholder for mange ubekendte, betyder det normalt også et dårligere og dyrere projekt, da flere ting ikke kan estimeres korrekt.

Indholdet i en kravspec bør som minimum indeholde følgende punkter:

 • Design
 • Funktionalitet
 • Browserunderstøttelse
 • Tilvalg
 • Detaljeret tidsplan
  • Opstart
  • Faser, delaktiviter, milepæle, risici, test og drift
  • Møder
 • Overdragelse og evt. uddannelse i system
 • Garantiperiode
 • Support og vedligehold
 • Fremtidssikring
 • Ansvar
 • Økonomi

En kravspec. vil til enhver tid være specifik for ethvert projekt, men sørg altid for at få den nødvendige hjælp til at udarbejde en, så alt tænkeligt bliver afdækket. Jeg vil foreslå at du evt. får en udenforstående konsulent til at hjælpe til med, at gennemgå den for evt. tvivl, mangler og spørgsmål.

Konverteringsgrad

At din hjemmeside konverterer vil sige, at den giver value for money. At give value for money betyder, at de besøgende bliver kunder i din webshop, tager kontakt til din virksomhed, kort sagt; interagerer med dig i en eller anden form. At øge sin konvertering kan i nogle tilfælde være ganske simpelt. Her er nogle få eksempler:

 • Ændring af typografi
 • Skriftstørrelse
 • Placering af elementer
 • Færre valg som skriger på opmærksomhed
 • Bedre og mere simpel navigation
 • Bedre opdeling af indhold
 • Øget læsbarhed
 • Og meget mere…

Konvertering er heldigvis målbart, og her taler man om konverteringsgrad. Konverteringsgrad er et udtryk for hvor mange af de besøgende som bliver til kunder. Så, jo højere konverteringsgrad jo bedre. Forestil dig en webshop med en meget lille konverteringsgrad. Det vil i sagens natur ikke være særlig heldigt, da det indikerer et lavt salg. At øge sin konverteringsgrad kan, som nævnt tidligere være ganske simpelt, men også en kompleks og langvarig opgave som kræver tålmodighed, evner, kompetencer, den rigtige sparringspartner og ikke mindst økonomi.

Så, er din hjemmeside så prisen værd?

Det er den måske. Måske ikke. Igen vil jeg nævne muligheden for, at lade en udenforstående konsulent hjælpe dig. Online Assistenten kan hjælpe dig i dit projekt med:

 • Research
 • Afdækning af behov
 • Kravspecifikation
 • Stille de “rigtige” og “kritiske” spørgsmål
 • Gennemgang og test af projekt
 • Og meget mere…

Kontakt Online Assistenten.